Sirküler: 016/16                                                                                                          19.01.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.01.2016 tarih ve 564 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Geçici/Süreli düzenlemeler hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan, 2015/KDGM-07/GENEL sayılı Genelgenin bir örneğine http://www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilen yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Yazısı (1 Sayfa)