Sirküler: 018/16                                                                                                          21.01.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.01.2016 tarih ve 778 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın 07.01.2016 tarihli ve 43143608-250-2016/10393821 sayılı yazısına istinaden, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen, Irak’ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle, anılan banka ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter