Sirküler No:024/17                                                                                                                                                                                   13.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 98898 sayılı, ” Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilebilecek Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı