Sirküler:  026/16                                                                                                          28.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Karaduvar ve Batısında bulunan Silifke İlçesi Arasındaki Bölgede Kıyı Sularının

Kalitesinin Ölçümlenmesi.  

 İlgi :    Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27 Ocak

2016 tarih ve 102 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Enstitü arasında yapılan protokole istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi desteği ile Mersin Körfezi içerisinde Mersin’in doğusunda Karaduvar ve batısında bulunan Silifke ilçesinin arasındaki deniz bölgesindeki kıyı sularının kalitesinin hem mevcut ve hem de geliştirilmekte olan yönetmeliklere göre düzenli olarak izlenmesinin öngörüldüğü, izleme kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait Lamas-1 araştırma teknesi ile 28 Ocak 2016 tarihinde Enstitü ile Susanoğlu arasında, 29 Ocak 2016 tarihinde ise Mersin ile Karaduvar arasında denizde (sıcaklık, tuzluluk gibi) temel oşinografik ölçümler, besin tuzları, ve son olarak da sefer boyunca zehirli deniz anaları gözlemleri yapılacağı ve tüm bu ölçümlemelerin Mersin Körfezi kıyı ekosisteminin sağlık durumunun ortaya konmasına yarayacağı ve uzun süreli değişimlerin izlenmesine temel sağlayacağı bildirilmektedir.

Çalışma kapsamında örnekleme ve ölçümlerin yapılacağı mevkiler ve istasyon noktalarını gösteren İlgi Yazı eki Sefer Ön Planı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.    

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Sefer Ön Planı (2 sayfa)