Sirküler : 027/17                                                                                                                         17.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği Çalışmaları Kapsamında Yapılan Yeni Düzenleme Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 1689 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe konma çalışmaları kapsamında uluslararası sefer yapan yük, yolcu, römorkör, deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar, denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ile limana, kurtarmaya, diğer seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemiler ve benzer diğer özel yapılı gemiler ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatların söz konusu mevzuatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir yıl içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen klas sertifikasını almalarının zorunlu hale getirilmesi ve söz konusu gemilerin belgelendirmelerinin yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılması hususlarının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter