Sirküler: 028/16                                                                                                        28.01.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.01.2016 tarih ve 1659 sayılı yazısı.

              (b) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması                              Hk.Yönetmelik (30.12.2013 tarih ve 28867 Sayılı Resmi Gazete)

 Konu   : Saveso Bildirim Sistemi Değişikliği Hk.

 

Büyük sanayi tesislerinde olası kazaları önlemek ya da oluşumu halinde çevreye ve insanlara verebilecekleri zararları asgariye indirmek üzere almaları ve uygulamaları gerekli tedbirlerin yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak konu ile ilgili bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda;  ilgi (b) Yönetmeliğe uygun olarak yapılması gereken bildirim sisteminin değiştiği konulu ilgi (a) yazı örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı