Sirküler No:029/17                                                                                                                    17.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 04.01.2017 tarih ve 1126 sayılı, “Dünya Ticaret Örgütü Tarafından İhracatçı ve Üreticilere Yönelik Olarak Kurulan İnternet Sitesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı