Sirküler No:030/17                                                                                                                    17.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.01.2017 tarih ve 758 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda;30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapıldığı, ayrıca ilgili mevzuat kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”nin 20.12.2016 tarih ve 98853 sayılı Bakan Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bahsi geçen yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı