Sirküler: 032/16                                                                                                        29.01.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/1), 23.01.2016 tarih ve 29602 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile,  20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in bankanın sorumlu olduğu miktarın düzenlendiği 4 üncü maddesinde yer alan “binikiyüz Türk Lirası” ibareleri “binikiyüzdoksan Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin, bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın sorumluluğunun düzenlendiği Geçici 2 nci maddesinde yer alan “yediyüz Türk Lirası” ibareleri “yediyüzkırk Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Bu Tebliğ 25/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Syf.)