Sirküler No:032/17                                                                                                                   18.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : ECDIS Bulundurulması ve İşletimine İliş.Görüş ve Önerilerin İletilmesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 3865 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; Uluslararası Hidrografi Teşkilatının (IHO) yazısına istinaden, Liman Devleti Denetimi kapsamında ECDIS bulundurulmasına/işletimine ve Elektronik Seyir Haritalarına ilişkin icra edilen denetimlerin, denetim uzmanlarında artan oranda kafa karışıklığına neden olduğu ve konu ile ilgili geri bildirimlerin Mart 2017 tarihinde yapılacak olan toplantı öncesi IHO’ya iletilmesi gerektiği bildirilerek, ECDIS bulundurulması ve işletimine ilişkin olarak Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanlarının karşılaştığı problemler, gemi donatanları/işleticilerinin geri bildirimleri ve konuyla ilgili görüş ve önerilerin iletilmesi istenilmektedir.

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 24 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilemesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı