Sirküler No:033/17                                                                                                                  18.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Mısır ile İlgili Karşılaşılan Sorunların İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.01.2017 tarih ve 999 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Mısır Üretici Kayıt Sistemi uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca Anlaşmaların Halli Mekanizmasına taşınmasının değerlendirildiği, bu kapsamda Mısır’a ihracat yapan veya Mısır’da yatırımları bulunan firmaların söz konusu uygulama ile ilgili sorunlarının güncel durumuna ihtiyaç duyulduğu bildirilerek, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan firmaların uygulama ile ilgili karşılaştıkları sorunların bir örneği ekte sunulan Sorun Tablosuna işlenerek gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Mısır’a ihracat veya yatırım yapan üyelerimiz tarafından ek sorun tablosunun doldurulmasını ve doldurulan sorun tablolarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, 19.01.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 03243295230, E-Mail: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı