Sirküler: 035/16                                                                                                        02.02.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odasının 25.01.2016 tarih ve 42 sayılı yazısı.

 Konu   : ICC Kobilere Yönelik Kılavuz.

 Üyesi bulunduğumuz ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odasınca Odamıza gönderilen ilgi yazıda; “130’u aşkın ülkede farklı ölçeklerdeki işletmeleri temsil eden ve bu niteliği ile iş dünyasının en büyük sivil toplum örgütü sayılan ICC’nin önemli önceliklerinden birisinin de, rekabet hukuku uygulamasının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi olduğundan bahisle “KOBİ’lere Yönelik Uyum Geliştirme Kılavuzu”  hazırlandığı ifade edilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesince, aslına sadık kalınıp Türkiye’ye özgü yasal çerçeve ve uygulamalar göz önüne alınarak uyarlanan bu kılavuz, günlük ticari faaliyetler için pratik bir rekabet uyum rehberi niteliğindedir. Sizleri ve çalışanlarınızı temel rekabet hukuku kuralları hakkında bilgilendirirken, bu kurallara nasıl uyum sağlayabileceğinize dair ipuçları da sunmaktadır. Bu anlamda, hem rekabet kuralları açısından riskli alanlar tanımlanmakta, hem de bu risklerden kaçınmak için doğru adımlar önerilmektedir. Ayrıca, rekabet ihlali risklerini kolaylıkla belirleyebilmek için bir kontrol listesi ve bu riskleri azaltmak amacıyla da uygulanabilir tavsiyeler sunulmaktadır.

İş yaşamınızda yararlı olacağını düşündüğümüz “KOBİ’lere Yönelik Uyum Geliştirme Kılavuzu”nu bilgilerinize sunarız.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki      : ICC Kobilere Yönelik Kılavuz (14 Sayfa)