Sirküler No:035/17                                                                                                                              23.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı