Sirküler: 037/16                                                                                                          04.02.2016

 

 

ACİLDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: İran’ın Nükleer Programı Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın Uygulama Gününün İlanı.

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 03.02.2016 tarih ve 2299 sayılı yazısı.

 İlgi Yazıda, İran’ın nükleer programına ilişkin 14 temmuz 2105 tarihinde İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya) arasında  mutabık kalınan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) Uygulama Günü’nün, İran’ın KOEP’te kayıtlı taahhütlerini yerine getirdiğinin Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından doğrulanmasını takiben 16 ocak 2016 tarihinde ilan edildiği bildirilmektedir.

“Uygulama Günü”nün başlamasıyla birlikte gelinen aşama ve bundan sonraki sürece ilişkin Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan bilgi notu TOBB Web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslar arası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer almaktadır.  

 Diğer taraftan,  ABD yetkililerince ülkemize gelerek konu ile ilgili bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesine ilişkin görüşlerinizin bir örneği ekte gönderilen ilgi yazınında incelenerek 05 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar, Odalar Birliğine ulaştırılmak üzere, Odamıza       (E-mail: mersindto@mdto.org, faks:3295230) bildirilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı ve bilgi notu (3 Sayfa)