Sirküler No:037/17                                                                                                          24.01.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kaptan Talimatı Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 06.01.2017 tarih ve 1713 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; “Barışta, Harp Tehlikesinde ve Harp Halinde Türk Ticaret Gemilerine Mahsus Talimat”ın, Milli Güvenlik Kurulunun 14.04.1963 tarih ve 5 sayılı kararının uygun görülmesi neticesinde, 23.11.1963 tarih ve 6/2414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği, kaptan talimatı ve muhabere zarflarının bir kısmının ilgili Liman Başkanlıklarına teslim edilmesine rağmen, bir kısmının akıbeti hakkında bilgi alınamadığı ve söz konusu kitap ve muhabere zarfları gizlilik içerdiğinden üçüncü kişilerin görmesi halinde güvenlik zafiyetine neden olacağı göz önünde bulundurularak, Kaptan Talimatı Uygulamasının 12.12.2016 tarih ve 9622 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bu nedenle, ticaret gemilerinde ve/veya firmanızda bulunan Kaptan Talimatı kitapları ile muhabere zarflarının imha edilmek üzere Liman Başkanlıklarına teslim edilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı