Sirküler:  038/16                                                                                                            05.02.2016

ACİLDİR

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : (a) 26.01.2106 tarih ve 024/16 sayılı sirkülerimiz.

          (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 04 Şubat 2016 tarihli e-mail mesajı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile, tarama alanı içinde bulunan mendirek içi/mendirek dışı şamandıraları koordinatlarının değişeceği bildirilmişti.

Konu şamandıraların aynı koordinatlarda olduğunu bildiren ilgi (b) yazı eki kroki ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kroki (1 Sayfa)