Sirküler No:038/17                                                                                                                                  24.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Gümrük İşlemi Takip Kartları 2017 Yılı Bilgi Güncellemeleri Hk.

İlgi      : 8 Mayıs 2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri-Seri No:71)

Gümrük idarelerine Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edecek olan Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartları bilgi güncellemeleri her yıl olduğu gibi, bu yıl da yapılacaktır.

Gümrük İşlemi Takip Kartı bilgi güncellemeleri kapsamında, üyemiz firmaların Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan çalışanlarına ait son 1 aya ait  SGK Dökümü ile  Son 1 aya ait Arşiv Kaydını Gösterir Adli Sicil Belgesini, şirket antetli kağıdına ve ek örneğe uygun olarak hazırlanan yazı ile birlikte, en geç 03 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, e-mail: edakara@mdto.org) göndermeleri gerekmektedir.

Anılan tarihe kadar güncelleme bilgileri gönderilmeyen Gümrük İşlemi Takip Kartları, iptal edilmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki. Güncelleme Dilekçe Örneği