Sirküler: 045/17                                                                                                                                30.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Ceza Ödeme Dekontlarının Mesai Saatlerinde Girişlerinin Yapılması Hk.

İlgi    : Mersin Büyükşehir Belediyesinin 26 Ocak 2016 tarihli e-postası.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden alınan ilgi e-posta ile, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünce deniz kirliliğine neden olan gemilere kesilen ceza ödeme dekontlarının, Elektronik Belge Yönetimi Sisteminin saat 17:00’de devre dışı bırakılması nedeniyle, mesai saatleri içerisinde en geç 16:30’a kadar elektronik ortamdaki resmi evrak kayıt sistemine girişlerinin yapılması gerektiği, belirtilen saatlerden sonra bildirimi yapılan dekontların sorumluluklarının ilgililerine ait olacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter