Sirküler: 048/16                                                                                                        12.02.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.02.2016 tarih ve 2662 sayılı yazısı.

 İlgi yazı eki, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,  26.01.2016 tarih ve 5102 Sayılı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, uluslararası yolcu taşımalarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konusundaki yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Yazısı (2 Sayfa)