Sirküler: 049/16                                                                                                        12.02.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.02.2016 tarih ve 2653 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya istinaden, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, bu Yönetmenliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ”in 22/07/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu tebliğ kapsamında kalan işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01/07/2015 tarihi itibariyle başladığı vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, bahsi geçen mevzuattaki zorunlulukları yeri getirmeyen şirketler hakkında, yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hususunu bildiren yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)