Sirküler: 050/16                                                                                                        12.02.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.02.2016 tarih ve 2670 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, bu yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde  “Bu Yönetmenliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri ara muayene ve istisnai kontrollerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir”  hükmüne atıfta bulunulmaktadır.

Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgide kayıtlı mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir.  İlgide kayıtlı mevzuata Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşabilmektir.

Bahsi geçen mevzuat kapsamındaki zorunlulukları yeri getirmeyen şirketler hakkında, yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri hususunu bildiren yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)