Sirküler: 052/16                                                                                                               12.02.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi :    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel  

Müdürlüğü’nün, 05.02.2016 tarih ve 9455 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayınlanan SN.1/Circ.332 No’lu Sirkülerde Kuzey Kore tarafından 8-25 Şubat 2016 tarihleri arasında gözlem uydusu fırlatılacağı belirtilmektedir.

Sirkülerdeki koordinatlarda uydu kapsülünün düşeceği ilan edilmekte olup, bahse konu tarihler arasında bölgede seyir yapabilecek ticari gemilerin dikkatli olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sözkonusu sirkülere imodocs’tan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter