Sirküler : 056/17                                                                                                                       06.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Millli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği Hk.

İlgi    : 01 Şubat 2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete

Bir örneği ekte sunulan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği, ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Eki: İlgi Yönetmelik