Sirküler: 059/16                                                                                                               19.02.2016

 

 

 

SÜRELİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu  : E-Ticarete İlişkin Görüş Bildirilmesi Talebi Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.02.2016 tarih ve 3311 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticareti Genel Müdürlüğünün 13333413 sayılı yazısı ile e-ticaretin gelişimi önündeki mevzuat engellerine, mevzuat alt yapısındaki eksikliklere, özel sektörün e-ticarete ilişkin gereksinimlerine ve uygulamada karşılaşılan sorunlara, KOBİ’lerin ve tüketicilerin e-ticarete uyum sağlamasında yaşanan problemlere ve e-ticaret ile ilgili olarak tedbir alınmasında fayda görülen diğer hususlara ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüşlerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere 24.02.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Syf)