Sirküler: 060/17                                                                                                                         09.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Hk.

İlgi     : 09 Şubat 2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete

Bir örneği ekte sunulan; “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin 3’üncü maddesinde, 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici maddeler (Geçici Madde 17 ve 18) ile, özel sektör işverenlerine, geçici madde kapsamında yapılacak yeni istihdam edilenlere yönelik 31.12.2017 tarihinde kadar önemli teşvik ve muafiyetler getirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname