Sirküler: 061/16                                                                                                               25.02.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 İlgi :    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel  

Müdürlüğü’nün, 19.02.2016 tarih ve 13042 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayınlanan 3623 No’lu Sirküler Mektubunda, “Zika Virüsüne” ilişkin olarak Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) hazırlanan rapor hakkında bilgiler verildiği bildirilmektedir.

Bahse konu Sirküler mektubunda WHO Acil Durum Komitesi tarafından yapılan değerlendirmede mevcut durumda herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması getirilmesine gerek görülmediği ve olabilecek gelişmeler hakkında güncel bilgiler verileceği kaydedilmektedir.

Söz konusu sirküler mektuplarına imodocs’tan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter