Sirküler No:061/17                                                                                                          09.02.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesinin Nakliye Sorunları ile ilgili yazısı hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.02.2017 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesince iletilen yazı ile ülke çapında yer alan iş yerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri/firmalarınca fahiş fiyat istendiği, ürünün kendilerine taşıttırılmaması halinde ise engellemelerde bulunulduğu, konunun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarıldığı ve somut şikayetlerle ilgili Bakanlık tarafından yapılacak araştırma sonucunda ilgililer hakkında müeyyide yoluna gidileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı