Sirküler:  067/15                                                                                                            05.03.2015

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge

Müdürlüğü’nün,  17.02.2015 tarih ve 6020941 Sayılı yazısı.

Gümrük idarelerinde ve gümrüklü sahalarda iş yapan kişilerin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen “Gümrük İşlemi Takip Kartları”nın olup, olmadığı denetiminin arttırılacağı, Mevzuat hükümlerine uymayan ve yetkisiz iş takibinde bulunanlar ile yetkisiz iş takip etmelerine imkan verenler hakkında Gümrük Kanununun 241. ve geçici 6. Madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağını bildiren ilgi yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)