Sirküler:  067/16                                                                                                            29.02.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     (a) 14.11.2015 tarih ve 260/15 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 26.02.2016 tarih ve 588 sayılı

      yazısı.

 İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde güncellendiği bildirilen “Yanaşma Takvimi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Yanaşma Takvimi (1 Sayfa)