Sirküler No:067/17                                                                                                                      17.02.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Denizcilik Bakanları Paydaşlar Konferansı Kapsamında Bilgi Notu Talebi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 10.02.2017 tarih ve 12538 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; 28-29 Mart 2017 tarihlerinde Malta’da Denizcilik Bakanları Paydaşlar Konferansı’nın düzenleneceği bildirilerek, iki oturumdan oluşacak konferansın ilk oturumunda AB denizcilik endüstrisinin rekabet edebilirliği ve geleceği, ikinci oturumunda ise özellikle karbon ve emisyonlarının azaltılması üzerinde durularak denizcilik endüstrisinin çevresel sürdürülebilirliği konularının ele alınacağı ve Sayın Bakanımızın konferansın ilk oturumuna konuşmacı olarak katılacağının öngörüldüğü belirtilerek, konferans sırasında Sayın Bakanımızın AB Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komisyoneri Karmenu VELLA ile ikili görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, Sayın Bakanımızın konuşmacı olarak katılacağı konferansın birinci oturumuna yönelik olarak, Türkiye-AB ilişkileri bağlamında Türk Denizcilik sektörünün geleceği ve rekabet gücüne ilişkin bilgi notu ve konuşma notuna, konferansın ikinci oturuma yönelik bilgi notuna, Sayın Bakanımız ve AB Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komisyoneri Kamenu VELLA arasında gerçekleştirilecek ikili görüşme sırasında dile getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notuna ve konuşma notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

 

Yukarıda bahsi geçen konulara yönelik olarak hazırlanan görüş ve önerilerinizin, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere en geç 27 Şubat Pazartesi gününe kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter