Sirküler: 071/16                                                                                                               09.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi :    (a) 19.02.2016 tarih ve 055/16 Sayılı Sirkülerimiz.

            (b) TOBB’nin,  02.03.2016 tarih ve 4532 sayılı yazısı.

 İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan, “Mısır’a İhracat Yapan Ülke Firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi Bünyesinde Oluşturulan Kayıt Sistemine Kaydolma Zorunluluğu” ile İlgili Türk şirketlerin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için not hazırlandığı ve uygulamanın 16 Mart 2016 tarihinde başlanacağı bildirilen ilgi (b) yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki : İlgi (b) Yazı ( 4 Sayfa)