Sirküler: 074/16                                                                                                               09.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı”, 4 Mart 2015 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararda,  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak tespitine karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (1 Sayfa)