Sirküler: 075/16                                                                                                               11.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 02.03.2016 tarih ve 4424 Sayılı Yazısı.

 İlgi yazı ekinde, 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak Kobi’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla, 09.02.2016 tarihi itibariyle,  “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmiştir.

İlgi yazı eki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın yazısı ve 09.02.2016 tarihinde imzalanan söz konusu protokol ekte Ek’te sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgi Yazı eki ve Protokol (7 Sayfa)