Sirküler: 077/16                                                                                                               14.03.2016

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamız Hakkında, 2016/8498 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 13.03.2016 tarih ve 29652 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile; uluslararası sefer yapan gemilerin varış, kalkış ve kalkışlarına ilişkin resmi işlemleri, istenilen evrak ve usulleri basitleştirerek ve asgariye indirerek deniz trafiğini kolaylaştırmayı amaçlayan “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi” ne katılmamız, Dışişleri Bakanlığı’nın 6/1/2016 tarihli ve 10261832 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

İlgilenen üyelerimiz, İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile eki Sözleşmeye http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160313.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160313.htm adresinden ulaşabilirler.