Sirküler: 078/16                                                                                                               15.03.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 U.N.RO-Ro İşletmeleri A.Ş.’nin, 14.03.2016 tarih ve 032 sayılı, “Trieste Limanında Yaşanan Şiddetli Bora Nedeniyle Seferlerde Yapılan Değişiklikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

  

 

Eki :İlgi Yazı (1 Sayfa)