Sirküler: 079/16                                                                                                               15.03.2016

 

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 07.03.2016 tarih ve 4767 sayılı, “ Eximbank’tan Rusya Federasyonu ve Irak’a Yönelik Kullandırılan Krediler Kapsamında Yapılan Değişiklikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Eki :İlgi Yazı (1 Sayfa)