Sirküler No: 081/17                                                                                                            27.02.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:  24.02.2017 Tarihli ve 29989 sayılı  Resmi Gazete

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6772, Kabul tarihi: 9.02.2017) ilgide kayıtlı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun metni Ek-1’de, Kanun’un Serbest Bölgeler ve diğer konularla ilgili yeni düzenlemelerini içeren açıklama notu ise Ek-2’de sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ek.2 Serbest Bölgeler ve Diğer Konularla İlgili Düzenlemelerini İçeren Bilgi Notu