Sirküler: 082/16                                                                                                                 16.03.2016

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 11.03.2016 tarih ve 5128 sayılı, “2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Eki :İlgi Yazı (1 Sayfa)