Sirküler: 085/16                                                                                                               17.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Mart 2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile,  8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin “İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar,  28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.” şeklindeki Geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak değiştirilmiştir.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (1 Syf.)