Sirküler: 087/16                                                                                                               18.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi:     (a) 09.03.2016 tarih ve 971/16 sayılı sirkülerimiz. 

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.03.2016 tarih ve 5043 sayılı yazısı.

 

 Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamanın 16.03.2016 tarihinde başlayacağı ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

 

İlgi (b) yazıda, Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 06.03.2016 tarihli revize edilmiş bilgi notunun  http://tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/AnaSayf.php adresinden temin edilebileceği bildirilmiştir.

 

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter