Sirküler No:087/17                                                                                                                              07.03.2017

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu : İstihdam Seferberliği Kapsamında İşe Alınanların Bildirilmesi Hk.

İlgi    : (a) 22.2.2017 tarih ve 073/17 sayılı sirkülerimiz.

(b) 27.2.2017 tarih ve 083/17 sayılı sirkülerimiz.

Ülkemizde işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda başlatılan ve bu kapsamda önemli devlet destekleri sağlanan “İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” ile ilgili bilgiler ilgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Diğer taraftan, Odamızca, seferberlik kapsamında yapılan işlemler (toplantılar, basın bültenleri, web haberleri, TV/radyo programları,vb..) ve üyelerimizce bu kapsamda sağlanan ek istihdam sayılarının (yeni işe alınanların) her hafta Çarşamba günleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne belgeler ile birlikte bildirilmesi istenilmektedir.

İlgi (a) ve (b) sirkülerlerimizde de duyurulduğu üzere, özellikle artı istihdam programı kapsamında istihdam edilen SGK’lı bir çalışanın aylık sigorta primi (666 TL) ve gelir vergisi (107 TL) olmak üzere toplam 773 TL devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce de, 27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun (Md.27) ile tanınan teşvikler ile benzer teşvikler ve iş yaşamı ile ilgili tüm bilgilendirmelerde bulunmak üzere bir iş danışmanı görevlendirilerek Odamızda İş-Kur İrtibat Noktası kurulmuştur.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ilgili Bakanlarımız ve Valimizin direktifleri doğrultusunda yürütülen istihdam seferberliğine tüm üyelerimizce ek %5 katkı sağlanması hedefinden hareketle 2016 yılı Aralık ayı çalışan sayısına ek olarak 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe alınan yeni çalışan sayısının her hafta Salı gününe kadar Odamıza bildirilmesini ve konuya azami dikkatin gösterilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter