Sirküler:  089/15                                                                                                            27.03.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 96766536.300 sayılı yazısı.   

İlgi yazıda, havaların ısınması ile birlikte Mersin Bölgesinden deniz yolu ile Open Top konteynerler içerisinde göçmen kaçakçılığı olabileceğinden; konu hakkında daha önce alınan 09.04.2007/3 ve 01.11.2011/123 sayılı Liman Güvenlik Komisyonu kararı doğrultusunda yapılan sondajlama usulü ile kontrollerin yapılmasına devam edileceği, bu nedenle gemilere yüklenen Open Top Konteynerlerin yetkililerinin yükleme esnasında gemi kontrollerindeki görevli muhafaza memurlarına bilgi verilmesi gerektiği, aksi halde yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu tutulacakları bildirilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter