Sirküler:  093/15                                                                                                                 30.03.2015

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     a) 05.03.2015 tarih ve 067/15 sayılı sirkülerimiz.

  1. b) 12.03.2015 tarih ve 319/15 sayılı yazımız.
  2. c) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge

                 Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 15818172/622 sayılı yazısı.  

 

İlgi (a) sirkülerimizde, Gümrük idarelerinde ve gümrüklü sahalarda iş yapan kişilerin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen “Gümrük İşlemi Takip Kartları”nın olup, olmadığı denetiminin arttırılacağı, Mevzuat hükümlerine uymayan ve yetkisiz iş takibinde bulunanlar ile yetkisiz iş takip etmelerine imkan verenler hakkında Gümrük Kanununun 241. ve geçici 6. Madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmiştir.

 

Odamızdan “Gümrük İşlem Takip Kartı” alan üyelerimize gönderilen İlgi (b) yazımız ile,  bundan böyle, üyemiz şirket çalışanlarının “Gümrük İşlemi Takip Kartı” alabilmeleri için şirketin “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi”ne sahip olma şartı aranacağı bildirilerek, ayrılan personelin kartlarının iadesinin sağlanması ile halen şirketinizde çalışan personellerin son aya ait SGK Prim ve Hizmet Belgesi ile güncel adli sicil belgesinin gönderilmesi istenilmiştir.

 

Bu kere, Gümrük Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi (c) yazıda, gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yetkisiz iş takibinin önlenmesi hususunda, öncelikle 31.12.2014 tarihine kadar adlarına gümrük işlem kartı düzenlenen Odamız üyesi acente personellerinin 71 Seri Nolu Tebliğe göre, dosya güncellemelerinin  (Son üç aylık sigorta bildirimi, vatandaşlık numarasını gösteren nüfus cüzdan sureti, imza sirküleri, ilgilinin çalıştığı kuruluştan alınan ve o kuruluşta çalıştığına ilişkin noter onaylı temsil yetki belgesi, adli sicil kaydı olup olmadığı vs.) yapılarak, güncelleme sonuçlarının Odamızca, belge eklenmeksizin yazı ekindeki tabloya işlenerek Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi, geçersiz kartların kullanılmaması hususunda üyelerimizin uyarılması istenilmektedir. Ek İlgi (c) yazı doğrultusunda güncellenecek evrakların (Son üç aylık sigorta bildirimi, vatandaşlık numarasını gösteren nüfus cüzdan sureti, imza sirküleri, ilgilinin çalıştığı kuruluştan alınan ve o kuruluşta çalıştığına ilişkin noter onaylı temsil yetki belgesi, adli sicil kaydı olup olmadığı) hazırlanarak 08 Nisan 2015 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (2 Sayfa)