Sirküler:  093/16                                                                                                          21.03.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2016 tarih ve 7954 sayılı, “Korean Register of Shipping’in Türk Bayraklı Gemilere Yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) Olarak Yetkilendirildiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf)