Sirküler : 094/17                                                                                                                                     08.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu     : Gemi Personelinin Şehre Çıkış Dönüşleri Hk.

İlgi         : (a) 16.02.2017 tarih ve 230 sayılı yazımız.

(b) İçişleri Bakanlığı Hudut Kapıları Daire Başkanlığının 20.02.2017 tarih ve 37646 sayılı yazısı.

(c) T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 98030819.16475(81362)17/15 sayılı yazısı.

 

Üyelerimiz tarafından iletilen bazı sorunlara istinaden hazırlanan ilgi (a) yazımız ile, MIP rıhtımları dışındaki limanlara gelen gemilerin mürettebatının şehre çıkışlarında sorun yaşadıkları belirtilerek, konuyla ilgili yasal çözümler sağlanana kadar MIP rıhtımları dışındaki kıyı tesislerine gelecek gemilerin mürettebatının şehrimize çıkışlarının kolaylaştırılmasına yönelik geçiş dönemi uygulamalarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün görüşleri istenmiştir.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen, ilgi(b) yazı doğrultusunda hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan ilgi (c) yazıda;

1. Mersin Serbest Bölge Limanına yanaşan gemi mürettebatı ve yolcularının Türkiye’ye giriş-çıkış yapmak istemeleri halinde söz konusu kişilerin MIP’de bulunan Hudut Kapısına(Yolcu salonundan pasaport polisine)  getirilmesinin,

2. Ataş rıhtımlarına yanaşan gemi mürettebatı ve yolcuları için Mersin Serbest Bölge Limanına uygun bir noktadan geçiş noktası oluşturulması ve buradan Mersin Serbest Bölge ile MIP limanı arasında bulunan koridor kapının kullanılması kaydıyla MIP’de bulunan Hudut Kapısından geçiş yapabileceklerinin ve uygulama gerçekleşene kadar giriş-çıkış yapacak kişilerin deniz yolu ile MIP’de bulunan Deniz Hudut Kapısına getirilmesinin,

3. Diğer ISPS Kodlu liman ve iskelelere (AKPET, Nergis, Euroil Şamandırası, vb.) gelen gemilerdeki mürettebat ve yolcuların gümrüklü alan dışına çıkarılmadan deniz yolu ile hudut kapısına(Yolcu Salonuna)  getirilmesinin,

uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı