Sirküler : 095/17                                                                                                                      08.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu     : Suudi Arabistan Anketi Hk.

İlgi         : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yazısı.

 

İlgi yazıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Ortadoğu ve Körfez Bölgesi ülkelerine dönük çalışmaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiği ve bu çalışmalar kapsamında 2017 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan için bir ziyaret programı hazırlığına başlandığı, program kapsamında Türk ve Suudi Arabistan firmaları arasında ikili görüşmele imkanı sağlanması, firmaların Suudi Arabistan piyasasına giriş ve piyasada faaliyet gösterme sürecinde karşılaştıkları sorunların önceden belirlenmesini içeren bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, söz konusu çalışmalara katkı sağlamak üzere yazı ekindeki anketin üyemiz firmalarca doldurularak gönderilmesi istenilmektedir.

 

Buna göre, bir örneği yazı ekinde bulunan Suudi Arabistan Anketinin doldurularak 10 Mart 2017 tarihine kadar yazıda belirtilen mail adresine (suudiarabistan@tobb.org.tr) gönderilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı