Sirküler: 098/16                                                                                                               24.03.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 23 Mart 2016 tarihli e-mail mesajı.

İlgi e-mail mesajında, Tarama faaliyetleri dolayısıyla kaldırılan ve mendirek için dönüş dairesi, yeni rıhtım yaklaşım ve tanker kanalı başlangıç noktasına ait lateral, kardinal ve tehlike şamandıraları seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen tekrar yerlerine atıldığı bildirilmiş olup, Güncel Şamandıra koordinatları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : Mersin Limanı Güncel Şamandıra Koordinatları (1 Sayfa)