Sirküler: 099/17                                                                                                                            09.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

Konu      : Mersin Limanında Gemiadamlarının Karaya Çıkışları ile İlgili Toplantı Hk.

İlgi          : T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 81362-17/15 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile bildirilen Mersin Limanında bulunan kıyı tesislerine gelen gemi personelinin şehre (Mersin’e) çıkmak istemeleri halinde, sadece MIP içerisinde bulunan hudut kapısı marifetiyle (yolcu salonu ) Deniz Liman Şube Müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmaları ile ilgili yeni uygulamada, MIP rıhtımları dışındaki gemilerin personelinin , Deniz Liman Şube Müdürlüğüne (Pasaport Polisi) deniz yoluyla getirilmek istenmesinin, sorunlara neden olduğu malumlarınızdır.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün direktifleri ile başlatılan bu yeni uygulama ile ilgili olarak;  üyelerimizin konu ile ilgili yaşadığı güncel sorunları ve olası çözüm önerilerini görüşmek üzere Odamızın talebi üzerine 10 Mart 2017 Cuma günü (Yarın) saat 14.00.’te odamız konferans salonunda Mülki İdare Amiri, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı yetkilileri ve Liman İşletici Kuruluş yetkililerinin katılacağı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecektir.

 

Gemiadamlarımızın Mersin’e (şehire) çıkış-dönüş işlemleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceği toplantıya üst düzey bir temsilcinizin hazırlıklı olarak katılımını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter