Sirküler: 100/14                                                                                                           04.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ICC- Türkiye Milli Komitesi’nin, 27/03/2014 tarihli “Türkiye Milli Komitesi XI. Milletlerarası Tahkim Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı (4 Sayfa)