Sirküler: 101/16                                                                                                        29.03.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.03.2015 tarih ve 5891 sayılı yazısı.

Konu   : Ufuk 2020 ve InnovFin-Yenilikçiler İçin AB Finansmanı Destek Programları Hk.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar Avro bütçe ile yürütülecek Ufuk 2020 programı kapsamında sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilerek, Ufuk 2020 programından sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve bireysel araştırmacıların faydalanabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte Ufuk 2020 programı kapsamında yenilikçi KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren “InoFin-Yenilikçiler için AB Finansmanı” programı oluşturulduğu ve önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ’lere finansal araçlar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabileceği belirtilmektedir.

Ufuk 2020 Destek Programının incelenerek, söz konusu programa başvuru yapılması halinde Odamıza da bilgi verilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)